Naturen som inspirasjonskilde

Vi ønsker å følge naturens rytme og la skogen være en av våre viktigste inspirasjonskilder!

 

Språk, matematikk, engelsk , skrivedans ,trygghetssirkelen ..

De siste åra har vi jobbet spesielt med språk, matematikk, kommunikasjon, skrivedans , engelsk og Trygghetssirkelen(cos)  Dette vil vi, i året som kommer, videreutvikle. Dette barnehageåret vil også   uteleken ha spesielt fokus . Høsten 2016 startet barnehagen opp med «Grønne tanker-glade barn», dette er et psykopedagogisk materiell. Stimulerer barn tanke – og følelsesbevissthet. En metode for å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre. 

 

Barns medvirkning

Den nasjonale rammeplanen for barnehagene legger vekt på barns medvirkning. Barns tanker og meninger skal kunne påvirke våre prioriteringer. Vi merker barns tilfredshet når deres ideer blir verdsatt og realisert. Samtidig ser vi at respekten og toleransen for andre også øker. Den voksne skal imidlertid alltid ha ansvaret for valgene som tas.

Tradisjoner

Barnehagen har sine tradisjoner, som bla. Skidag,aktivitetsdag,  div tradisjoner i desember mnd. , sommer avslutning for store og små (Sirkus ).

Raushet og glede

Humor, latter og glede skaper en felles møteplass mellom barna og mellom voksne og barn. Raushet og åpenhet trives når barn føler seg trygge og glade. Derfor arbeides det målrettet med å spre glede og fryd i barnehagen.Ved å delta i tøys og tull bl.a med barna, skaper vi samhandlingsklima mellom barna som preges av gjensidig raushet, likeverd og solidaritet.