Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Satsingsområder

1. Klasseledelse

Skolen har hatt klasseledelse som et av fokusområdene de siste årene. Klassen er fortsatt den viktigste arenaen for læring og det å lede læringsarbeidet på en god måte, kan ikke undervurderes i forhold til økt læringsutbytte for elevene. God orden og struktur i skolehverdagen er en viktig del av denne satsingen.

2. Vurdering

En vurderingspraksis der elevene vet hva som forventes av dem og der de får klare beskjeder om hva de skal gjøre for å bli bedre, skaper motivasjon og læring. Skolen har arbeidet med dette siden 2008 og utvikler en vurderingspraksis i samsvar med nye forskrifter.

3. Lese og læringsstrategier/ lesing av fagtekster

Personalet er skolert i lese- og læringsstrategier inneværende år. Elevene som kommer fra barneskolene har kunnskaper og er vant til å benytte slike strategier i innlæring av nytt stoff. Skolen jobber videre med dette på ungdomstrinnet og har fokus på lesing av fagtekster i alle fag.

Skjema