Flerkulturelt arbeid er et av satsingsorådene dette året. Barnehagen har mange barn som har tilhørighet i flere kulturer, og i samarbeid med foreldrene ble det avgjort at vi skulle jobbe mere med dette temaet. Målet vårt er at barna skal bli kjent med ulike kulturer og tradisjoner, som legger grunnlaget for respektfull samhandling mellom ulike etniske grupper.

Psykologisk førstehjelp for barn:

Grønne tanker- Glade barn er et opplegg som har til hensikt å stimulere barns tanke- og følelsesbevissthet. Barns tanker er avgjørende for barnets følelser, handlinger og utvikling. Via opplegget skal barna øve på å tenke på seg selv med vennlighet og respekt. Vi øver på å gjenkjenne tanker som gjør godt for oss, og tanker som bryter oss ned. Vi øver også på å snu negative tanker til positiv selvsnakk via et fastlagt opplegg med samlingsstunder og bamser. Vi har en "verktøykasse" med materiell til å gjelpe oss. Du finner mer utfylolende opplysninger om dette i årsplanen.

IKT i barnehagen:

I Moelv barnehage har vi fått trådløst nett, og vil bruke IKT mere målbevisst i aktiviteter med barna.

Teknologi påvirker miljø og mennesker, og er en del av livet vårt. Teknologi påvirker hvordan barn lever, leker og lærer. IKT kan supplere barnehagens arbeidsmåter i lek og læring, og er en helt naturlig del av barnas hverdag.