Om servicesenteret

Vi gir publikum informasjon og veiledning om kommunale tjenester, og vi er kommunens ansikt utad. Vår målsetting er å løse flest oppgaver og spørsmål her og nå. Vi kan Ringsaker kommune og jobben vår er å gi god service ut mot Ringsakers innbyggere og gjester (og turister) samt kommunens næringsdrivende.

Hvis vi ikke kan besvare ditt spørsmål eller løse din oppgave hos oss, vil vi sette deg i forbindelse med den saksbehandleren eller den enheten som kan hjelpe deg videre.

Servicesenteret har to avdelinger, én i Brumunddal og én i Moelv. Servicesenteret har ansvar for kommunens førstelinje, mottak av flyktninger samt veiledning og saksbehandling på det boligsosiale området. I Moelv har vi felles førstelinje sammen med biblioteket.

Dette kan servicesentret hjelpe deg med

En av servicesenterets ansatte er som regel den første du snakker med når du ringer kommunen eller besøker Brugata 2 (Kommunebygget) i Brumunddal eller Åsmarkvegen 3 (Herredshuset) i Moelv. Våre oppgaver er først og fremst knyttet til de publikumrettede oppgavene i kommunen, og vi har som mål at publikum skal få løst flest mulig av sine oppgaver og få svar på sine spørsmål – her og nå.

Hos oss kan du:

 • Betale kommunale fakturaer via bankterminal.
 • Hente avfallsposer til våtorganisk avfall og plastavfall. Kjøpe restavfallssekker.
 • Få råd og veiledning innen de fleste offentlige tjenester.
 • Få hjelp til å få satt opp avtale med rette vedkommende når det er nødvendig.
 • Lese sakspapirer til kommunens politiske organ.
 • Få søknadsskjema og informasjonsmateriell.
 • Få «hjelp til selvhjelp» ved publikumsPC.
 • Se på offentlige planer og høringer og få informasjon om  hva de kan bety for deg.
 • Leie krykker.


Tjenester vi tilbyr råd og veiledning i kan for eksempel være:

 • Husbankens bostøtteordning
 • Husbankens låne- og tilskuddsordninger
 • Leie av kommunal bolig/omsorgsbolig
 • Fra leie til å eie egen bolig/boveiledning
 • Byggesaker
 • Eiendomsopplysninger 
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
 • Kommunale tomter
 • Skoleskyss ved særlig farlig skoleveg
 • Serverings- og skjenkebevillinger
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • Sirkula og HIAS sin renovasjonsordning
 • Booking og leie av kulturbygg, idrettshaller og torg/gategrunn
 • Motorferdsel i utmark
 • Spillemidler/teknisk forhåndsgodkjenning
 • Flyktningespørsmål