SFO er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1.-4. klasse, og for elever med spesielle behov i 1.-7. klasse.

Skolefritidsordningen i Ringsaker er en pedagogisk tilrettelagt virksomhet, og inngår som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet. SFO bidrar også til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn. Skolefritidsordningen tar utgangspunkt i barnas behov for lek, omsorg og sosial læring.

Tilbudet skal stimulere barnas naturlige nysgjerrighet og kreativitet og skal være tilpasset deres individuelle behov. Åpningstidene for SFO er 07.00-16.30.

Lenke for å søke plass, endre plass

 

Telefon SFO: 476 04 034