Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1. til 7. klasse. Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Den skal inngå som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet og bidra til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn.


Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø. SFO holder til i nybygget og vi har eget kjøkken. Rommene brukes også av klasser i skoletiden. Gymsalen, som ligger like ved, brukes jevnlig av SFO, men mest i vinterhalvåret. Vi har også mulighet for å bruke datamaskiner, sløydsal og skolekjøkken. Uteområdet er stort og variert, og gir mange muligheter til lek og utfoldelse. Bl.a. fotball, håndball, basket, ishockey, akebakker, lysløype, husker, sandkasse, snekring og klatrestativ.

Åpningstidene er fra 7.00 -16.30 på hverdager. SFO holder åpent i skolens ferier med unntak av jule - og påskeukene, samt hele juli måned.