Skolemiljøutvalget "SMU" (tidligere Samarbeidsutvalget "SU") er skolens høyeste samarbeidsorgan. Skolemiljøutvalget skal bidra til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som handler om skolemiljøet. På Nes ungdomsskole møtes skolemiljøutvalget 5-6 ganger i året.