I vedlegget nedenfor ligger endel praktisk informasjon for skoleåret 2019 2020 for Nes Ungdomsskole.