Vi kan kjøre til et av våre forhåndsstemmemottak fram til 6. september eller til ordinært valgting 8. og 9. september. 

Ta kontakt på tlf. 62 33 50 00 eller på mobiltlf. 990 146 59 ved behov.