– Situasjonen i regionen er uoversiktlig. Etter tilråding fra og i nært samråd med kommuneoverlegen tar vi noen markante grep i arbeidet for å hindre smittespredning. Det er nødvendig å være ekstra føre var inntil en får mer oversikt i situasjonen. Samtlige tiltak gjelder i første omgang ut uka, sier rådmann Jørn Strand.

Tiltak i skole og barnehage

For barnehagene heves smittevernnivået til rødt. Barna vil bli delt inn i mindre grupper. Det er mulig en må ha kortere åpningstid, og det kan være nødvendig at foreldrene møter med barna til ulike tider. Informasjon om dette gis fra den enkelte barnehage. Smittevernnivået heves også til rødt for 1.-4. trinn. Det betyr at undervisningen fortsatt foregår på skolen, men at elevene organiseres i mindre kohorter.

For elevene på 5.-10. trinn blir det innført digital hjemmeundervisning fra og med tirsdag 1. september.

– Hjemmeundervisningen skal så langt det er mulig ivareta faglig progresjon og daglig kontakt med elevene, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

Les mer om barn og koronavirus

Tiltak i pleie og omsorg

 Også innenfor pleie og omsorg blir beredskapen nå hevet for å ivareta smittevernet i en uoversiktlig situasjon.

– Som følge av det pågående utbruddet gjeninnfører vi restriksjonene på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjonene våre. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å besøke beboere ved sykehjemmene. Det er beklagelig at vi må gå til det skrittet igjen, men det er nødvendig for å ivareta liv og helse for våre sykeste, samt for å verne våre ansatte fra smitte utenfra, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Fritidsaktiviteter på vent

Også innenfor kultur og idrett får innstrammingene følger.

– I tråd med råd fra kommuneoverlegen innfører vi midlertidig stopp for alle fritidsaktiviteter for barn og unge under 19 år ut uka, sier kommunalsjef Håvard Haug.
 

Oversikt over smitteforebyggende tiltak – samtlige gjelder t.o.m. søndag 6.september

  • Digital hjemmeundervisning for 5.-10. trinn.
  • Rødt nivå for 1.-4. trinn og barnehager. Se trafikklysmodellen for barnehager og skoler hos Utdanningsdirektoratet.
  • Sykehjem stenges for besøk.
  • Alle organiserte fritidsaktiviteter stenges for barn og unge under 19 år. 
  • ​​Treningssentre i Ringsaker holder åpent inntil videre, men kun for voksne. Unge under 19 år skal ikke trene på treningssentre i Ringsaker denne uka.
  • Krav om bruk av munnbind for ansatte innen helse og omsorg som har familiemedlemmer med forkjølelsessymptomer.
  • Arrangement over 50 deltakere forbys.
  • ​Grensen for antall deltakere i private sammenkomster er fortsatt maks 20 personer.
  • Serveringssteder kan holdes åpne, men ikke mer enn seks personer per bord.