Mange produsenter og kommuner har venter på denne veilederen, og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting. Du finner link til mer informasjon hos Fylkesmannen i Innlandet her, og en link direkte til smittevernveilederen  her.

Veilederen er laget av Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Stiftelsen Matmerk og Fylkesmannen i Vestland (med faglige innspill fra Fylkesmennene i resten av landet), på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.