Hytteeiere som ikke sender inn vannmålerstand på SMS i oktober eller november, vil få måleravlesingskort i posten ved slutten av kalenderåret.

Hvordan skal tallene leses av?

  • Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes.
  • Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på SMSen om målerstand – slik som du ser på bildet.
  • Svaret på SMSen skal kun bestå av tallene i målerstanden, og ingenting annet (ingen bokstaver eller tekst).

Det er dessverre ikke mulig å avgi målerstand på nettet.

Vi kan hjelpe deg!

Dersom du ikke kan svare på utsendte SMS, kan du henvende deg til kommunens Innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller e-post innbyggerservice@ringsaker.kommune.no, slik at Innbyggerservice registrerer målerstanden for deg.

Alternativt kan du vente på papirkortet som du vil få i posten ved slutten av året, dersom tekstmeldingen ikke blir besvart.