– Vi søker etter folk som kan jobbe om dagen, kvelden og natta både på ukedager og i helger. Det er viktig å trives med samarbeid både med kollegaer og med pasienter, men det er i tillegg like viktig å være selvstendig, sier Kari Vik, enhetsleder ved hjemmetjenesten.

– Alle som begynner hos oss får god opplæring både i praksis og via e-læringskurs. I jobben kjører de fleste kommunal bil, men i noen jobber må du ha egen bil til disposisjon og da får du godtgjøring, forklarer hun.

Avdelingene for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmetjenesten i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal, samt egen avdeling for praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). 

Søknadsfrist 15. februar. Les mer og søk her

Sommervikarer ved sykehjemmene

Ringsaker kommune søker også etter vikarer til sykehjemmene i perioden juni til august. Søkere med interesse i fagfeltet kognitiv svikt/demens, samt evne og vilje til å skape godt samarbeid i avdelingene, er ønskelig.

– Det arbeides i todelt turnus med 12.5 timer vakter hver 4. helg. Vi har skjermet og forsterket avdelinger til personer med ulik grad av demensdiagnose og avdelinger med lettere kognitiv svikt. Det er høyt fokus på faglig kvalitet og det gjenspeiler et godt arbeidsmiljø. Vi jobber aktivt med pårørendearbeid og frivillighetsarbeid i samarbeid med VillMer, sier enhetsleder Berit Elisabeth Nygård.

Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. 

Søknadsfrist 17. februar. Les mer og søk her

Her er en oversikt over alle sommerjobbene i Ringsaker kommune 2021