Bodil Lundsten Buchacz gjenbruker plast og lager fantastiske og fantasirike smykker av det som ellers ville blitt søppel. 
Hun er opptatt av den menneskeskapte miljøkatastrofen vi står over for. Vår omgang med plastprodukter er ett av bidragene til den. De plastmaterialene vi daglig har i hendene omformer hun og setter dem inn i en annen sammenheng. Gjennom unaturlige planteformer og asymmetriske blomster prøver hun å hinte om hva som kan skje hvis vi ikke passer på kloden vår. 
Kanskje noen kjøper løk uten nett neste gang?

Bodil Lundsten Buchacz er oppvokst i Ringsaker og bor på Rudshøgda. Gjennom sitt kunstnerskap har hun jobbet med et vidt spenn av materialer og teknikker, både i store og små format. Buchacz har hatt utsmykkingsoppdrag, i tillegg til en rekke separat- og gruppeutstillinger. Hennes kunst er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Hedmark fylkeskommune, og hun mottok i 2009 Statens utstillingsstipend.

Utstillingen vises som en del av ordningen "Kunst i bibliotek". Hensikten er å bringe gode, varierte kunstopplevelser ut til folk der de bor og ferdes. Utstillingen står til og med lørdag 11. februar.

Arrangeres av Kunstbanken senter for samtidskunst og Innlandet fylkesbibliotek.