I nesten et helt år har de forberedt seg til skolehverdagen, og nå er det snart deres tur til å gå inn skoledøra. Åtte barn fra Gaupen barnehage skal starte på Gaupen skole til høsten. Totalt blir de 13 elever på trinnet, åtte jenter og fem gutter. 

– Det siste året har 5/6-åringene vært «Store-Gaupa» én dag i uka. Da har vi dedikert dagen til å jobbe med skolerelaterte oppgaver for å forberede dem på skolehverdagen. Vi har blant annet jobbet med former, rim og regler og øvd på høyre og venstre. Vi har også brukt ipad, spilt spill med telling og øvd på bokstaver og tallene fra 1-20, forteller barnehagelærer Cecilie Porsvik.

– Vi har også hatt fokus på sosial kompetanse, som venneferdigheter, samarbeid og kommunikasjon. Barna har øvd på å vente på tur og rekke opp hånda. De har også vært på tur for å lære trafikkskilt og hvordan man oppfører seg i trafikken og langs veien, legger daglig leder Astri Thorshaug, til. 

Gleder seg til lekser og å være med venner

Nå er barna så klare de kan bli, og kun en sommerferie skiller dem og den nye skolehverdagen. På spørsmål om hva de gleder seg aller mest til, står lekser høyt på lista for de aller fleste. 

– Det blir gøy å få lekser, også gleder jeg meg til å være med venner, og å sitte ved pulten, sier Robin.

– Jeg gleder meg til å møte igjen de som har gått i barnehagen før, friminuttene og å få lekser. Men gruer meg litt til at det kanskje er slemme gutter på skolen, sier Maléa.

Besøksdag ved skolen

Tirsdag ble det holdt førskoledag for alle som skal starte på Gaupen skole til høsten. Barna og foreldrene ble tatt imot av rektor, før barna fikk være med inn klasserommet og finne plassen sin. Deretter fikk de møte fadderne sine som viste dem rundt på skolen og arrangerte aktiviteter for å bli kjent.

– Vanligvis er barnehagene på besøk på skolen flere ganger gjennom året, hvor de benytter uteområdet, gymsalen og SFO-rommet. Men slik har det jo ikke vært i år på grunn av koronasituasjonen. Vi er veldig glade for at vi fikk til å arrangere førskoledag i år. Det å ha sett skolen og ha møtt fadderne gjør at de føler seg litt tryggere den dagen de skal begynne på skolen, påpeker rektor Gerd Elin Borgen.

– Vi gleder oss veldig til å bli ordentlig kjent med de nye førsteklassingene, legger hun til.