Fastlegene jobber seg systematisk gjennom pasientlistene sine i henhold til prioriteringsrekkefølgen som myndighetene har fastsatt. Pasienter på sykehjem var de første til å vaksineres, og nå står de over 85 år for tur. 

– Det er et svært godt samarbeid mellom kommunen og fastlegene, og vi er glade for å være i gang med vaksinering av denne gruppen. En stor fordel ved å vaksinere ved fastlegekontorene er at vi når alle deler av kommunen. Fastlegene kjenner pasientgruppen godt, og har god kontroll på de prioriterte gruppene, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Blir kontaktet av fastlegen

Alle som tilhører de prioriterte gruppene får tilbud om vaksine, og blir kontaktet av fastlegen.

– Pasienten trenger ikke selv å henvende seg til fastlegen for vaksine, vi kontakter deg når det er din tur, presiserer representant for fastlegene, Tommy Andreassen ved Brumunddal legesenter.

– På fastlegekontorene skal vi vaksinere alle i risikogruppene. Denne uka vaksinerer vi 135 pasienter. I neste uke får vi 140 doser. I tillegg til pasienter vil vi i neste uke starte vaksinering av prioritert helsepersonell, forklarer Andreassen.

Han påpeker også at etter hvert som volumet øker vil fastlegene få bistand fra kommunale sykepleiere til å sette vaksiner. Dersom det er pasienter som ikke kan komme til fastlegen, er det mulig å få hjemmebesøk og at vaksinen settes hjemme.

– Mange lurer på når man kan forvente seg å bli vaksinert. Dette avhenger av tilgangen til vaksiner. Det kan ta tid før alle de som er prioritert blir kontaktet, sier Rudjord.

Vaksinering av øvrig befolkning

Alle innbyggere utenfor de prioriterte gruppene som ønsker vaksiner skal få tilbud om det, men det er fortsatt usikkert når det er klart for å gå i gang med vaksinering av den generelle befolkningen.

– Det vil ta tid før det er klart for å starte vaksinering av innbyggere som ikke faller inn under de prioriterte gruppene. Kommunen er klare til å gå i gang med dette så snart vaksineringen av de prioriterte gruppene er gjennomført, men det er tilgangen til vaksine som styrer fremdriften totalt sett, sier Rudjord.

Så snart kommunen vet nok til å kunne gå i gang med konkret planlegging av denne fasen vil det komme ny informasjon om det. Når det nærmer seg tid for vaksinering av den generelle befolkningen, vil de bli varslet.