Koronavaksineringen fortsetter i Ringsaker med alle vaksinedosene vi får. Dette er status uke 15: 

  • Pr. 14.04.21 har Ringsaker kommune, ifølge FHI vaksinert 5788 innbyggere med dose 1, og 2342 er fullvaksinert med dose 2.

  • Vi er nå godt i gang med  å vaksinere prioriteringsgruppe 4 ( alder 65-74 år og alder 18-64 år med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19). Det innkalles fortløpende til vaksinetimer, enten av fastlege eller av kommunen. Vi ber alle i prioriteringsgruppe 4 og nedover om å være tålmodige og vente på innkalling.

  • Hvis du er 75 år eller eldre, har fastlege i Ringsaker, ønsker vaksine og ikke allerede har fått tilbud om vaksine, er det svært viktig at du gir beskjed til fastlegen din.

  • Hvis du er 75 år eller eldre, ikke har fastlege i Ringsaker, ønsker vaksine og ikke allerede har fått tilbud om vaksine, er det svært viktig at du gir beskjed til Ringsaker kommune ved Innbyggerservice. Tlf: 62 33 50 00.

  • Alle innbyggere i aldersgruppen 65-74 år skal før påske ha mottatt en SMS som forteller at vi skal igang med vaksinering av deres aldersgruppe. SMSen inneholdt spørsmål til besvarelse. Dersom du er i alder 65-74 år og ikke har mottatt eller besvart denne SMSen, ber vi deg om å kontakte Ringsaker kommune ved Innbyggerservice. Tlf: 62 33 50 00. 

  • Denne uken har vi fått 1110 vaksinedoser av «Pfizer-vaksinen». Disse vil gis ved fastlegesentre for de med fastlege i Ringsaker. I tillegg er det innkalt 240 personer som ikke har fastlege i Ringsaker til vaksinetime i Teatersalen 15.04.21

  • Neste uke får vi 990 doser av «Pfizer-vaksinen». Disse vil gis ved fastlegesentre for de med fastlege i Ringsaker. I tillegg er det innkalt 180 personer som ikke har fastlege i Ringsaker til vaksinetime i Kulturhuset i Moelv 22.04.21

  • Alle innbyggere oppfordres til å oppdatere sin kontaktinformasjon i kontakt- og reservasjonsregisteret slik at vi kan få kontakt med dere.

Nasjonal statistikk

Folkehelseinstituttet legger ut statistikk over antall vaksinerte i Norge, per fylke og per kommune. Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Registrering i SYSVAK følger distribusjon av vaksiner ut til kommuner og helseforetak. Vaksiner distribueres tidlig i uka, og antallet registreringer vil antageligvis være lavere på mandager sammenlignet med senere i uken. Det settes også få vaksiner i helgene, og derfor vil antallet registreringer på lørdager og søndager også være lave.

Data om fylker og kommuner baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte, og sammenfaller ikke alltid med fylke eller kommune personen bor/ oppholder seg i eller får vaksinen i (vaksinasjonssted).

Se statistikk på FHIs nettside