Det foreslås adkomst til ny boligbebyggelse via Stenbergvegen og ny boligbebyggelse i inntil 4 etasjer. Som en følge av dette reduseres friområdet og rommeligheten rundt fredet gravhaug. Det foreslås å ta ut turvegens kryssing under Kårtorpvegen, Planfri kryssing er regulert i gjeldende plan. Forslaget inneholder også en del mindre endringer.

Varslingsbrevet og  nærmere beskrivelse kan leses i planinnsyn. Naboer til planområdet og offentlige instanser blir informert i eget brev.  

Innspill til planarbeidet sendes innen 25.01.2019 via planinnsyn, på e-post eller som brev til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal.