Vi ligger sentralt til; det er kort avstand fra E6 slik at det er lett å levere barn her. Barnehagen ligger i et område hvor vi har tilgang på masse flott natur som vi benytter oss av i barnehagehverdagen og vi har faste dager vi bruker ute i naturen gjennom året. Vår, sommer og høst er vi stort sett på tur hver uke!

Vi er en barnehage som har kontakt med dyr og vi har egen ponni som vi reiser og besøker, steller og rir på. Ellers har familien hunder og katt. Dyra oppholder seg ikke i barnehagen, men det hender de får lov til å bli med på tur eller at vi steller med kattene og forer dem ute. Det har vært veldig stas å leie en bitteliten hund på tur og for enkelte hjelper det godt på motivasjonen til å gå og bevege seg. 

Vi ser det som viktigst av alt at barna har en trygg tilknytning til oss som vokse og det er helt grunnleggende i måten vi jobber på. Her i barnehagen får vi tette relasjoner for vi har ei lita gruppe. Alle skal bli sett, hørt og lagt merke til og for små barn kommer trygghet foran og det er en forutsetning for at de skal utvikle seg godt. 

Vi lager årsplan, månedsplan og ukeplaner. Her legger stor vekt på barnas lek. Barns lek er barns arbeid og barn lærer best gjennom lek. Viktig for oss er det |at barna skal ha rett til medbestemmelse over egen hverdag hver eneste dag. Vi ser det som viktig at barna blir tatt på alvor og får mulighet til å| holde på med det de er opptatte av i øyeblikket.
Vi har startet et samarbeid med Moelv barnehage og går dit på flere besøk gjennom året!