På 5. trinn ligger Ringsaker over landsgjennomsnittet i lesing og regning, og likt med landsgjennomsnittet i engelsk.

Systemet virker
En langsiktig og strukturert innstas har gitt resultater.
 
– Vi jobber systematisk med lese-, skrive og regneopplæringen fra 1. trinn, og ser at dette arbeidet virker, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.
 
På 1.-4. trinn arbeider alle skolene etter felles program for lese- og skriveopplæring.  Det er også  utviklet et tilsvarende program for regneopplæringen. 
 
– Resultatene på nasjonale prøver følges systematisk gjennom hele grunnskolen slik at det sikres en god progresjon i elevenes læring, sier Anne Kari Thorsrud.
 
Øker timetallet
Rådmann Jørn Strand takker hver og en som jobber i Ringsakerskolen for en solid innsats. 

– Dette er en merkedag for Ringsakerskolen. Vi har oppnådd et hårete mål. Nå styrker vi innsatsen ytterligere for å øke læringsutbyttet. I budsjettet øker vi timetallet for de yngste elevene i matematikk og engelsk, slik at elevene på 1.-4. trinn får to timer mer undervisning i uka, sier Jørn Strand.