– Da kommuneoverlegen ringte og informerte om mulig smitte av covid-19, gikk vi fra en normalsituasjon til en ekstremsituasjon. På under én time var halve arbeidsstokken på avdelingen satt i karantene, og det ble et øyeblikkelig behov for forsterkninger, sier kommunalsjef for helse- og omsorg, Sverre Rudjord.

Raskt måtte det hentes inn ekstra bemanning fra andre avdelinger. Uttalelsene som kom fra avdelingslederne var at «det er krevende for oss å avgi personell, men neste gang kan det være vi som trenger hjelp».

Særdeles meningsfullt

– Takket være en enorm dugnadsvilje fikk vi bemannet opp avdelingen raskt. Våre ansatte har fått arbeidstidene satt på hodet og avdelingslederne jobber nesten døgnet rundt. Likevel stiller de ansatte opp, vel vitende om at de utsetter seg selv for en smitterisiko. Tilbakemeldingen er at de er klare for oppgaven og at det er særdeles givende, selv om det er krevende, sier Rudjord.

Enhetsleder Berit Elisabeth Nygård forteller at utfordringen var å raskt hente inn helsefagarbeidere og sykepleiere som kunne håndtere pasientgruppa.

– For å sikre en forsvarlig drift, måtte vi hente inn arbeidskraft fra andre enheter med god kunnskap til pasientgruppa.  Ansatte har skiftet arbeidssted og gått doble vakter eller jobbet mange netter på rad.  Takk til alle helsefagarbeidere, sykepleiere og avdelingsledere har tatt omstillingen på strak arm og som står i krisa, sier Nygård.

Roser kommuneoverlegen

Nygård understreker at dialogen med kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes har vært uvurderlig etter utbruddet av koronavirus.

– Jeg kan ikke få fullrost kommuneoverlege Eikenes nok. I dialogen med henne har vi kunnet diskutere faglige spørsmål og retningslinjene som raskt endret seg fra Folkehelseinstituttet. Vi har hatt økt fokus på smitteforebygging og hatt faglig forsvarlighet i fokus hele veien, sier Nygård, som også understreker viktigheten av et godt arbeid mellom kommunale enheter.

– Vi har også hatt et utrolig godt samarbeid med øvrige enheter som renhold, matproduksjon og bygg og eiendom som hjelper oss med ikke- kliniske arbeidsoppgaver.

Kan bli en maraton

Kommunalsjefen sier at helse- og omsorgstjenesten i Ringsaker forbereder seg på at utbruddet av koronaviruset kan bli en maraton for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

– Allerede første uka stilte ansatte fra helsestasjonene opp for å bemanne koronatelefonen, som har hatt enormt stor pågang. Nå er trykket noe redusert, men vi ser at belastningen i helse og omsorg kan bli langvarig. Behovet for ekstra innsats kan bli stort i lang tid framover, sier Rudjord.

Det er viktig at de ansatte orker å stå i løpet over lenger tid. Det er essensielt at alle blir avløst og får dager med fri innimellom. I tillegg må vi unngå kryssmitte mellom teamene våre, sier Rudjord.

Kommunalsjefen sier at mange ansatte i karantene, vil være en risikofaktor.  

– Den første uka med smitte i Ringsaker var 250 av ca. 1800 ansatte hjemme med symptomer på luftveisinfeksjoner eller i karantene. Vi kan tåle et fravær, men hvis vi får store smittetopper som også slår ut vårt personell, kan det bli kritisk, sier Rudjord.

– Alle må bli med i dugnaden

– Det er svært viktig at innbyggere deltar i dugnaden; vasker hender og holde seg mest mulig hjemme. Slik kan vi unngå at utsatte grupper og eldre i samfunnet blir smittet av koronavirus. For oss i helse- og omsorg er dette avgjørende, sier Rudjord.

Rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand, ønsker å rette en stor takk til alle i helse- og omsorg og de tilhørende tjenester, som nå står på for å sikre gode tjenester til innbyggerne i kommunen.

– Vi må alle virkelig anerkjenne jobben som nå gjøres i pleie- og omsorg. Vi har ansatte i de ulike virksomhetene som strekker seg langt ut over hva man kan forvente. De gjør en uvurderlig innsats, sier rådmann Jørn Strand.