– Det betyr veldig mye å komme hit, møte andre mennesker og komme seg bort fra den tunge hverdagen, forteller Mona, som har besøkt Sundstua fast de siste 2-3 årene. 

I den gamle bestyrerboligen på Sund kan man være med på ulike aktiviteter som maling, decoupage, strikking, gå turer og lage mat. 

– Og noen ganger bare skravler vi og koser oss, sier Kate, som har tatt på seg rollen som aktivitetsleder.  

Får et sosialt nettverk

Sundstua er et brukerstyrt tilbud for alle som har behov for å komme seg ut og ha et sosialt nettverk. Tilbudet er i regi av kommunens enhet for psykisk helse og rus.  

– Her er det ingen som dømmer. Klarer du å komme hit får du kanskje litt utbytte av dagen. Alle er velkommen, men det skal være rusfritt her, sier Kate.

Tilbudet het tidligere Solstua, men etter å ha blitt forvekslet med Solsia i Brumunddal, byttet de i år navn til Sundstua. 

– Sundstua er åpen hver torsdag mellom klokka 10.00 og 15.00. Hit kan man komme fra hele kommunen, forteller Mona O. Bekkelund i psykisk helse og rus. 

Sundstua på Facebook