25. november sender Ringsaker kommune ut en SMS for vannmåleravlesning. Vi henstiller alle abonnenter som mottar SMS til å svare på meldingen med riktig målerstand innen 27. november. De som ikke har anledning til å svare på meldingen innen fristen, vil få en påminnelse 30 november med frist 2. desember. 

– Vi håper at SMS-løsningen gjør det enklere for folk å lese av vannmåleren. Man trenger kun å svare på meldingen med målerstanden, så er jobben gjort, sier konsulent i Teknisk drift i Ringsaker kommune, Linda Holen.

Hvordan skal tallene leses av?

  • Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes.
  • Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på SMSen om målerstand – slik som du ser på bildet.
  • Svaret på SMSen skal kun bestå av tallene i målerstanden, og ingenting annet (ingen bokstaver eller tekst).

Ringsaker kommune har om lag 15 000 vannmålere i kommunen. 80 % av disse vil vi nå med SMS-tjenesten, som nå tas i bruk for femte året på rad. 

Har du ny vannmåler?

Hvis du har skiftet vannmåler siden forrige avlesning, sender du kun inn forbruket på ny vannmåler. Systemet beregner forbruket siden forrige avlesning, både for ny og gammel måler. 

Avlesingskort

Avlesningskort vil bli sendt per Digipost i uke 49/50 til abonnenter som ikke sender inn målerstanden på SMS. De som ikke har Digipost får papiravlesningskort sendt per post som tidligere. Det samme gjelder de som ikke åpner Digiposten sin i løpet av noen dager.

 – Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort først til Digipost, og deretter eventuelt per post som tidligere. Kun de som benytter avlesingskort kan svare med målerstand på web via nettstedet www.leseav.no. De som mottar papiravlesningskort kan også sende inn svarslipp, sier Holen.