Hvordan skal tallene leses av?

 • Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes.
   
 • Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på tekstmeldingen om målerstand – slik som du ser på bildet.
   
 • Svaret på tekstmeldingen skal kun bestå av tallene i målerstanden, og ingenting annet (ingen bokstaver eller tekst).

Les mer om vannmåleravlesning
 

Tidslinje for vannmåleravlesning

28. november:

 • SMS blir sendt til husstand som må lese av vannmåleren manuelt
 • Mottaker er husstander som må lese av vannmåleren manuelt. 

1. desember:

 • SMS med påminnelse blir sendt til husstand som ikke har lest av vannmåleren 

5. desember – 17. desember:

 •  Papiravlesningskort blir sendt til abonnenter som ikke sender inn målerstanden på SMS og til de som har ønsket papirkort via digital postkasse.
 • De som ikke har digital postkasse, får papiravlesningskort sendt per post som tidligere. Det samme gjelder de som ikke åpner meldingen i sin digitale postkasse i løpet av noen dager. 

8. januar:

 •  Siste frist for innrapportering av målerstand på papiravlesningskort via nettstedet www.leseav.no. Kun abonnenter som bruker papiravlesningskort, kan sende inn målerstanden på nett.