Tilskuddsportalen for Ringsaker er nå tilgjengelig. Alle lag og foreninger i kommunen gis gratis tilgang. Portalen er et verktøy for dere som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til aktuelle prosjekter. Her finnere dere en oversikt over alle tilskuddsordningene som tilbys norske organisasjoner, og dere kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier. Informasjon om tilskuddene oppdateres automatisk. Portalen har søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av og varsling om favoritt-tilskudd. Portalen gir også muligheter for å dele og diskutere ideer med andre.

Registrering og innlogging foregår på https://tilskuddsportalen.no.

For tekniske spørsmål, kontakt support@tilskuddsportalen.no

For andre spørsmål, kontakt kulturkonsulent Sindre Tollan: sindre.tollan@ringsaker.kommune.no