Dersom du ønsker koronavaksine er det fortsatt mulig å få dette i Ringsaker. Fra og med uke 38 er Teatersalen avviklet som vaksinelokale, og Brumunddal Legesenter og Herredshuset Legesenter vil ta seg av videre vaksinering. Denne ordningen gjelder for alle innbyggere fra årskull 2005 og eldre.

Alle som trenger dose 1, 2 eller 3 som tilhører legevaktsone sør kontakter Brumunddal Legesenter på tlf. 62 33 03 00 for avtale om vaksine. Innbyggere som tilhører legevaktsone nord kontakter Herredshuset legesenter på tlf. 62 34 95 50 for å avtale vaksinering.

Valg av vaksine

Selv om både Pfizer og Moderna gir lik beskyttelse, er det noen som foretrekker den ene fremfor den andre. Innbyggere som ønsker å få vaksine før høstferien har tilgang til å bli vaksinert med den typen de ønsker, da kommunen har restopplag av begge typer. Ved å kontakte et av de to legesentrene kan man få informasjon om hvilken dag eller uke de ulike vaksineutypene settes, slik at man kan bestemme timetidspunkt ut fra det.