I september er det frist for to viktige ordninger for frivillige lag og organisasjoner til å søke om penger:

Momskompensasjon:
I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. 

Det viser seg at det er flere lag og foreninger som ikke søker om denne kompensasjonen. Det er lokale og regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner, som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Merk at slike underledd må sende søknad gjennom sine sentralledd. 

Det er også enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Søknadsfristen for momskompensasjon er 1. september 2021. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivilligregisteret innen 1. september 2021. Merk at sentralledd har egne frister for rapportering fra underledd.

Les mer og søk her!

Ny koronaordning for frivillige lag og organisasjoner:
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om tilskudd i forbindelse med arrangementer og aktiviteter som er påvirket av covid-19-pandemien.

Formålet med ordninger er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjelder også dersom en må avlyse på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Ordningen gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2021 og søknadsfristen er 15. september 2021. Søkere må være registrerte i Frivilligregisteret.  

Les mer om hva det kan søkes om og søk her!