Kommunalmedisinsk senter (tidl. Tømmerli) ligger i Brumunddal. Kommunalmedisinsk senter har til sammen 60 plasser, og har ansvar for alle korttidsplassene i kommunen, rehabilitering, palliative plasser og KAD-plasser. I tillegg finnes et dagsenter.