Tømmerli sykehjem ligger i Brumunddal. Sykehjemmet består av en langtids- og en korttidsavdeling med totalt 44 plasser, samt et dagsenter. Sykehjemsavdelingene har 38 årsverk samt ledere. 

Hjemmebaserte tjenester for omsorgsdistrikt Brumunddal har sin base ved senteret. Tjenesten består av omlag 55 årsverk samt ledere. 

Kommunalmedisinsk senter holder til her med 16 plasser, og sin ledelse.