– Jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal takke, dette er stort, sa en rørt prisvinner. I juryens begrunnelse fremheves hennes evne til å ta i bruk innovative og kreative metoder i sin norskundervisning som en av årsakene til at hun ble valgt ut som årets vinner av den prestisjetunge prisen. 

Gleder seg til jobb

– Dette er en stor anerkjennelse ikke bare for meg, men for feltet norsk som andrespråk, som løftes frem som en del av norskfaget, sa Evensen. Hun takket alle kollegaene som heier og oppmuntrer, ledelsen som gir henne rom til å få gjøre alt det spennende hun gjør, og som ifølge henne selv gir henne de beste elevene.

– Den aller største takken går til mine fantastiske elever. Med dere kan man få til alt man vil, og dere gjør at jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, sa hun.

Soleklar kandidat

Ifølge juryens leder, Aslaug Fodstad Gourvennec, var Evensen en veldig verdig kandidat til å vinne Fabelaktig formidler 2018. Juryens begrunnelse sier følgende:

«Prisvinneren tar i bruk innovative og kreative metoder i sin norskundervisning, og hun har over tid latt elevene få delta i et vidt spekter av kreative og meningsfulle aktiviteter. Hun har blant annet arrangert fortellerverksted, rap-verksted, utstillinger, Tale som Ted-prosjekter og debattkurs. Juryen har merket seg det interessante grepet med å koble sammen fremmedspråklige elever og ordinære ungdomsskoleklasser og høgskolestudenter i forteller- og animasjonsverksted. Hun sikrer også høy teknologisk kvalitet på form, lyd og bilde ved å samarbeide med kompetente profesjonelle miljøer.

Tone – eller Zuper-Tone, som elevene kaller henne – verdsetter mangfoldet i klasserommet og anerkjenner både elevenes morsmål og den kompetansen de har med seg til undervisningen. På en fabelaktig måte knytter hun læring til identitet, språk, kultur og samfunn på nye måter. Hun er en lærer som er til inspirasjon både for elevene, for sine kollegaer på Voksenpedagogisk senter og for et langt større publikum gjennom kursvirksomhet og foredrag, og ikke minst gjennom den prisbelønte bloggen Glimt fra et flerspråklig klasserom.

Vi er glade for å hedre en fabelaktig formidler som gjennom sitt arbeid med undervisning av flerspråklige er med på å utvikle norskundervisningen. Det viktige lærerarbeidet er sentralt for den enkelte elevs integrering og mulighet til å bidra med sin kunnskap til å forme og utvikle det norske samfunnet.»