Trafikksikkerhetsplan for Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage er i tråd med i Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. 
 
Trafikksikkerhetsplanen inneholder sikkerhetstiltak på parkeringsplassen, trafikksikkerhet på tur, instrukser ved bruk av buss og drosje, trafikkopplæring hos de eldste barna og har fokus på at de voksne og de eldste barna er gode rollemodeller.
 
SU-representanter fra foreldreutvalget i Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage har vært med å utarbeidet egne trafikksikkerhetspunkter, for at områdene utenfor portene skal blir så trygge som mulig for barna, både når det gjelder parkeringsplassen, grinder og når barnehagen er på tur. 

 

Trafikksikkerhetstiltak på parkeringsplassen.

I perioder er det svært mange biler på parkeringsplassen vår, siden det er mange som skal levere og hente barna sine samtidig. Åsen og Lismarka barnehage har også samme parkeringsplass som skolen, og det blir ekstra mange biler, busser eller taxi og en del flere mennesker.
Det er derfor viktig at man er nøye med parkeringen, ser seg godt for i tilfelle det er andre barn og foreldre som er fotgjengere, og at man ikke lar bilen stå og gå på tomgang. Det er viktig at man ikke lar barna løpe alene fra bilen til porten i barnehagen og omvendt. Dette informeres det om på foreldremøte hver høst av leder i barnehagene.Vi minner om sikring av barn i bil til og fra barnehage. Det er viktig at alle barna sitter festet i sine bilseter uansett kjørelengde!                                                                                               

I velkomstmappene barna får når de starter hos oss legger vi med Trafikksikkerhetsplan vår slik at alle foreldre/foresatte får samme informasjon.
For oss er det viktig at sikkerheten ivaretas og dette tas opp med foreldrene årlig. I tillegg kan vi sende ut en påminnelser eller snakke med enkelt når vi ser at det er behov for dette.
På grunn av fremkommelighet for evt. utrykningskjøretøy er det viktig at det ikke parkeres foran porten.

 

Trafikksikkerhet på tur.

Vi har fokus på trafikksikkerhet fra barna starter i barnehagen. De voksne er gode rollemodeller når vi er på tur utenfor barnehagens område. Vi går på tur med små grupper av barn, og av og til med hele barnegruppen. Voksne får ansvar for hver sine barn, og en voksen går alltid først og sist, og en i midten når vi har med hele barnegruppa. Når vi er ute på tur bruker vi alltid refleksvester. Disse er merket med barnehagens navn og telefonnummer. De voksne har også på seg refleksvester, for at vi alle skal synes godt i trafikken og være gode rollemodeller. Vi har turtau som vi kan bruke på tur ved behov eller på turer der det er mye trafikk. Da holder både voksne og barn i tauet, og vi går alltid to og to i rekker. Når vi er på turer snakker vi med barna om trafikkregler.

 

Bruk av drosje, buss, evt. personbil.

Det innhentes en skriftlig tillatelse fra foreldrene i forhold til bruk av all motorisert transport av barna i barnehagetiden. Dette krysses av i «Skjema om tillatelse» som vi gir ut til alle foreldre/foresatte. Når vi skal på lengre turer bruker vi drosje med bil-puter til barna. Da bestiller vi dette spesifikt hos taxisentralen.
Det hender seg at vi bruker buss når vi skal på tur. Da påser personalet at det er seler i bussen og at disse benyttes. I utgangspunktet kjører vi buss med barna i alderen 3-5 år.
Bruk av privatbil er kun ved akutte hendelser (og unntaksvis ved planlagte korte turer). Da følges alle sikkerhetsregler vedrørende trafikksikringsutstyr.

 

Trafikkopplæring hos de eldste barna. 

Vi har et ekstra fokus på trafikksikkerhet for de største barna i barnehagen. Det er viktig at de er godt forberedt til skolestarten og de blir overlatt mer til seg selv i trafikken. Vi snakker om trafikksikkerhet i samlinger, leser bøker, fargelegger skilt o.l., spiller spill på i Pad eller ser filmer på PC. De største barna i barnehagen vår blir også oppfordret til å lære de som er mindre enn seg og at det er viktig at de er gode rollemodeller i barnehagen. Vi snakker med barna om viktigheten av å bruke refleks når det begynner å bli høst og mørkt ute.

 

Gode rollemodeller. 

De voksne rundt barna skal være gode rollemodeller. Trafikksikkerhet er derfor et tema på foreldremøter om høsten, og foreldrene blir oppfordret til sikring av barn i bil. Vi oppfordrer foreldre og personalet til å være gode rollemodeller i hverdagen.

 

Sikkerhetstiltak på parkeringsplassen, Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage.

Mål: Parkeringsplassen skal bli tryggere i hente- og bringesituasjonen.
Begrunnelse: Det er i visse perioder av dagen mange biler på parkeringsplassen, dette gjør at
det blir uoversiktlig. Det kan være vanskelig å se et barn som er ute på parkeringsplassen.

 

Trygg parkeringsplass

HVA HVORFOR
Ingen må parkere rett foran porten. Det gjelder både personalet og foreldrene. Parkering forbudt-skilt på porten. Det gjør det vanskelig å se om et barn kommer ut av porten. Det vil også hindre eventuelle utrykningskjøretøy. 
Rygge inn ved parkering.  Da har man bedre oversikt når man skal dra, da det kan være mange barn og voksen på parkeringsplassen. 
Låse porten med både lås og kjetting, både når man går inn og når man går ut av barnehagen. (Selv om man ikke ser barn ute). Forhindre at unger kommer ut på egen hånd. Noen av de største barna kan få opp låsen selv, så det er viktig at også kjettingen festes på.
Ikke la bilen stå og gå på tomgang.  Barna kan komme inn i bilen og lett sette den i bevegelse uten at voksne er tilstede. Eksosen forurenser og den legger seg i barnas høyde.
Ikke slippe ut noen barn gjennom porten uten at foreldre er med.  Ingen barn skal være alene på parkeringsplassen. Og ingen barn må løpe i forkant av foreldrene verken ved ankomst eller avreise. 
Sikre barn i bilen. Alle voksne har et ansvar for å sikre barn i bilen, uansett kjørelengde. Dette for å redusere omfanget ved en eventuell ulykke.
Dele ut trafikksikkerhetsplanen vår til foreldre/foresatte ved barnehageoppstart. For at tiltakene skal leses og informeres om, slik at alle har lik informasjon og kan følge reglene.
Unngå å sette barnevogner med barn på parkeringsplassen. For å hindre eventuelle ulykker.
Egne anviste plasser på avgrenset del av parkeringsplassen til personalets biler.  For å frigjøre de lettest tilgjengelige plassene til foreldrenes biler ved levering og henting av barn.
Lys på parkeringsplassen  Bedre oversikt når det er mørkt om morgen og ettermiddagen. Mer trafikksikkert.
Barn og voksne bruker refleks. Synes bedre i trafikken.

Utarbeidet av samarbeidsutvalget høsten 2016.

 

Klikk her for å lese Trafikksikkerhetsplanen i PDF