Nytt kurs om seksualitet og seksuell helse for helse- og sosialfaglig personell arrangeres i høst. Kurset omhandler seksuell helse og seksualitet for eldre, alvorlig syke, mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser.

Kurset arrangeres med 2 samlinger á 2 dager: 30.-31.august og 27.–28. september på Scandic Hamar.

Arrangør er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (Hedmark), Nok Hamar, Likestillingssenteret, Hamar kommune og Ringsaker kommune.

Mål for kurset 

  • Helse– og sosialfaglig personell har styrket kompetanse og mot til å snakke med tjenestemottakere, partnere, pårørende og kollegaer om seksuell helse
  • Helse– og sosialfaglig personell sprer kunnskap om seksuell helse på egen arbeidsplass
  • At eldre mennesker, personer med utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og pasienter med alvorlig kronisk sykdom og deres partnere og pårørende får tilbud om støtte og samtale om seksuell helse

Kurset består av forelesninger og gruppearbeid. Det må påberegnes noe tid mellom
samlingene til å arbeide med kursinnholdet på egen arbeidsplass.

Kurset er finansiert av Helsedirektoratet.

Påmelding og kursplan

Kurset er gratis. Bindende påmelding og maks antall plasser 40. 

Her kan du melde deg på

Se full invitasjon (PDF, 1MB)

Se kursplan  (PDF, 187KB)(Program med forbehold om endringer)

Er du Sykehuset Innlandet-ansatt og har problemer med å åpne påmeldingsskjemaet?Send en epost til prosjektleder for påmelding.

Ann-Synnøve Leithe
Tlf 907 56 442

Podkast

I desember 2022 ble prosjektlederne Ann-Synnøve og Frøydis invitert til podkasten Helhjerta. I podkastepisoden får du nyttig kunnskap om hva seksuell helse er og hva som er viktig å spørre om når man skal snakke om dette tema - som kan være vanskelig for noen.

Her kan du høre podkasten.