Følgende virksomheter er sertifisert: Tannlege Bjørn Slotnæs, Multi-bygg AS, Ringsaker Videregående Skole, City Bilpleie Brumunddal AS, Solberg Elektroinstallasjon AS, GK Norge AS, kontorsted Hamar, Optimera Logistikk Rudshøgda, Montèr Brumunddal, Elektriker`n Ringsaker AS, Mjøs-produkter AS, Lunna AS, Ringsaker Elektro AS.

– At hver og en av oss, og hver og en bedrift tar ansvar for seg, er viktig for å løse miljøutfordringene. Å bli Miljøfyrtårnsertifisert gjør seg ikke selv – det ligger mye jobb bak. Og den jobben har dere gjort, og det setter vi veldig stor pris på. Gratulerer så mye til alle, sier ordfører Anita Ihle Steen. 

Vinn-vinn for alle

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter, som er godkjent som nasjonal sertifiseringsordning av Miljøverndepartementet. HMS, innkjøp, avfall, energi og transport er områder som behandles i sertifiseringsprosessen. 

– Omleggingen har fått gode tilbakemeldinger fra de ansatte, og det blir heller ingen store merkbare økte kostnader. Det er vinn-vinn for alle, sier André Østli, leder ved Montér Brumunddal. 

– Som byggevareleverandør til folk flest, håndverkere, byggmestere, boligprodusenter og bygg og anlegg for øvrig, er vi et viktig element i verdikjeden. De som bygger og monterer er nødt til å kunne henvende seg til noen som de kan stole på når det gjelder tilgang til miljøvennlige byggevarer. Vi er heldige i Montér og Otimera. Bak oss har vi hele Montér-kjeden som er en del av Optimera. Optimera sentralt var først ute med å få Miljøfyrtårnsertifisering og la dermed grunnlaget for arbeidet vårt lokalt, forteller Tom Sørum, regional salgssjef innland i Optimera AS.

Styrker omdømmet

I tillegg til god miljøhåndtering, gir sertifiseringen et grunnlag for økt lønnsomhet og godt omdømme. 

– Både for kjeden Riis Bilglass, som vi er en del av, og for oss lokalt merker vi at sertifiseringa gjør at vi får høy score på anbud. Så å ha dette på plass er viktig. Målet er at alle i kjeden skal være sertifisert, og vi stiller også krav til leverandørene, påpeker Odd Magne Vevang hos City Bilpleie.

– Miljøsertifiseringen har gitt ytterligere fokus og bevissthet rundt miljø, miljøhåndtering og innkjøpsplanlegging av materialer og produkter samt drift av byggeplass. Multi Bygg bærer Miljøfyrtårnsertifiseringen med stor stolthet. Denne sertifiseringen har gjort at vi kan jobbe mer målrettet og vil gi en god oversikt over hvor vi er på miljøskalaen fremover. Vi stiller krav til leverandører av varer og tjenester og bruk av miljøvennlige produkter. Produktegenskaper som holdbarhet og resirkulerbarhet vektlegges ved innkjøp. Firmaer som er miljøsertifisert er foretrukken samarbeidspartner, sier daglig leder Gustav Thorsrud i Multi Bygg AS. 

Et kvalitetsstempel

– Både kunder og leverandører stiller høye krav i dag, og det er et kvalitetsstempel å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Nå er det viktig at bedriftene fortsetter i samme gode spor for å opprettholde sertifiseringen og synliggjøre den gode jobben som gjøres, påpeker næringssjef Tor Rullestad. 

– Å bli Miljøfyrtårnsertifisert gjør seg ikke selv, og vi er veldig glade for at det stadig er flere bedrifter i Ringsaker som ønsker å sertifisere seg, sier næringsrådgiver Heidi Karlsen, og legger til at vi håper det blir enda flere i 2021.