Kirkekretsen skoles utviklingsområder 2018-2019:

  • Foreldresamarbeid
  • Læringsledelse 
  • Fagkompetanse/bruk av kartlegging 
  • iPad

Kultur for læring