De utrolige årene

Hva er De utrolige årene?
 

De utrolige årene (DUÅ) er et forskningsbasert og statlig finansiert program som hjelper familier og fagfolk til å fremme godt samspill og forebygge at vansker utvikler seg. Kurset kan også hjelpe med å bryte mønstre som har gått seg fast og som er krevende å leve i eller direkte skadelig over tid. 

 • I Ringsaker har vi DUÅ for foreldre med barn i alderen 3- 12 år. Noen barnehager har også fått opplæring DUÅ. 

 • DUÅ kursene er gruppebaserte. Deltakerne kan dele erfaringer med hverandre og drøfte ulike problemstillinger, samtidig som fastlagte temaer gjennomgås. Det jobbes med hjemmeoppgaver mellom hver gruppesamling.

 • DUÅ er praktisk fokusert. Målet er at deltagerne gjennom konkrete øvelser skal få nye ferdigheter og økt trygghet i foreldrerollen. Dette kan være foreldreferdigheter, barnas selvregulering eller venneferdigheter, eller nyttige ferdigheter for personell som arbeider med barn og unge.

Les mer om De utrolige årene her

 

Sagt av foreldre etter DUÅ kurs i Ringsaker:
 

«Vi har fått en mye hyggeligere hverdag med mindre
 stress."

«Fantastisk tilbud fra kommunen!»

«Nå ser jeg hvordan jeg som forelder lettere kan forstå barnet mitt!»

 

Kontaktperson:

Jane O. Sørensen
Tlf. 489 97 672 

Kontakt oss på e-post

 

Trygghetssirkelen/Circle of security (COS-p)

Trygghetssirkelen/Circle of security -parenting (Cos-p)

Foreldrekurset  Trygghetssirkelen er basert på mange tiår med forskning om hva som gir barn en trygg tilknytning til sine nærmeste omsorgspersoner. Kurset kan hjelpe foreldre med å bli tryggere i forståelsen av barns følelser, atferd og behov, og hvordan en kan få et bedre samspill med barnet.

 • Kurset er gruppebasert, går over åtte ganger og har oppstart flere ganger årlig i Ringsaker. 

 • Vi tar utgangspunkt i Trygghetssirkelen – et kart for å forstå barns grunnleggende behov fra sine nærmeste omsorgspersoner. 

 • Kurset tilbys i hovedsak foreldre til barn i alderen 4 mnd - 6 år, men dere med litt eldre barn er også velkomne!

 • Målet er at barna skal få hjelp til å kjenne seg trygge, få bedre selvfølelse og selvtillit. På den måten kan de stå sterkere rustet til å møte utfordringer de møter i livet.

 • Kurset tilbys også til barnehagepersonell i Ringsaker.

Les mer på  Circleofsecurity.net 
 

 «Circle of security er et kurs som hjelper deg å forstå barnet ditt; hvor det er i forhold til å ville utforske og i forhold til å ville ha trøst/omsorg. Det hjelper deg å skjønne bedre hvorfor barnet gjør som det gjør, og hvorfor du som forelder gjør som du gjør. Du får nyttige knagger hvor du kan sortere ting, slik at du kan handle på en bedre/mer fornuftig/konstruktiv måte. Du vil se barnet ditt i et nytt lys, og være mer reflektert i samhandling med det. Du vil bli en tryggere voksen, og en tryggere havn, som fører med seg mindre stress og mer felles glede.»

        -Mor om Trygghetssirkelkurs i Ringsaker

 

Kontaktpersoner/påmelding:

Moelv: Kari Ingeborg Berg, tlf. 459 79 885 

Brumunddal: Kristin Haugholt, tlf. 459 70 641

Du kan også henvende deg på e-post (ikke send sensitiv informasjon), eller ta kontakt med barnets helsesykepleier.

International Child Development Program (ICDP)

International Child Development Program (ICDP)

 • Foreldrekurset er utviklet av to norske psykologer, er forskningsbasert og har fokus på godt samspill mellom foreldre og barn.

 • I Ringsaker tilbys ICDP foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser.

 • ICDP tilbys på følgende språk i Ringsaker: Somalisk, tigrinja (Eritrea), amharisk (Etiopia), vietnamesisk, russisk, polsk, rumensk, ukrainsk og arabisk. Disse kursene ledes av to veiledere, hvorav én kan morsmålet til foreldrene i gruppen.

 

For mer informasjon om ICDP, kontakt:

Maria Solli, Brumunddal helsestasjon.

For spørsmål eller påmelding: Send e-post (ikke send sensitiv informasjon)

Les mer hos Les mer hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge
 

Er du interessert, kontakt:

 • Helsestasjonen
 • Åpen barnehage
 • Ringsaker Avlastningssenter