Det har blitt vaksinert på kommunens institusjoner, deriblant sykehjem.

Fastlegene tar seg av vaksineringen av de prioriterte gruppene. Der det anses faglig hensiktsmessig, vil vaksine kunne tilbys i egen bolig. Fastlegene tar direkte kontakt med sine pasienter når de står for tur, slik at man ikke behøver å bestille time selv. Innbyggere med fastlege utenfor kommunen, vil få tilbud om vaksine i kommunens regi. 

Teatersalen i Brumunddal og Moelv kulturhus vil bli tatt i bruk for vaksinasjon når vaksinetilgangen er så stor at det er hensiktsmessig. 

Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp.