– Formålet vårt med å legge salget av Nygata 13 ut som en konkurranse var å få frem gode prosjekter for å fremme by- og næringsutvikling i Brumunddal sentrum, forteller assisterende rådmann i Ringsaker kommune, Espen Hvalby.
 
Forsommeren 2017 la Ringsaker kommune sentrumseiendommen Nygata 13 ut for salg på det åpne markedet. Eiendommen ble lagt ut for salg til takst som fastpris for 9,8 mill. kroner. Det ble lagt opp til en konkurranse hvor tilbyderen med det beste konseptet ville få kjøpe eiendommen. 

Flere tilbydere

Kommunen mottok fire tilbud. OBOS, som var en av tilbyderne, trakk seg etter kort tid. De øvrige tre tilbyderne VI Invest, Prosjektgruppa for Nygata 13 og ØM Fjeld AS/Høyen Eiendom AS presenterte og videreutviklet sine prosjekter og konsepter utover høsten 2017.
 
Ei arbeidsgruppe bestående av assisterende rådmann Espen Hvalby, advokat Anborg Bogsti, kart- og byggesakssjef Atle Ruud og ekstern konsulent Jens Bergaust har vurdert tilbudene.
 
– De tilbudte prosjektene var meget gode og av høy kvalitet, og det er fra tilbydernes side lagt ned et betydelig arbeid med å utvikle spennende og framtidsrettede prosjekter på tomta. Konkurransen mellom tilbyderne har vært jevn, men arbeidsgruppa falt ned på ØM Fjeld AS/Høyen Eiendom AS som vinner av konkurransen med konseptet «Urban House – i hjertet av Brumunddal», sier Hvalby, som ledet arbeidsgruppa.

AO-senteret

Det vil nå bli satt i gang et arbeid med å skaffe AO-senteret formålstjenlige lokaler, da eksisterende lokaler ikke tilfredsstiller senterets framtidige behov.