Skoleåret 2019 - 2020  tilbyr vi følgende valgfag:

  • Design og redesign

  • Fysisk aktivitet og helse

  • Programmering

  • Sal og scene

  • Medier og informasjon