Se tall for hele Norge på valgresultat.no

Se tall for Ringsaker på valgresultat.no

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer kakediagram

Valgdeltakelse
 

Tabellen under viser hvordan forhåndsstemmene ved kommunestyrevalget i Ringsaker foreløpig har fordelt seg, både antall og prosentvis for samtlige partier. Den sammenligner også med resultatet av forhåndsstemmene ved forrige kommunestyrevalg.

  Totalt for kommunen                      
    2019     2015         Mandater    
    Stemmer  Prosent   Stemmer Prosent   Endring i %   2019 2015 Endring
Ap Arbeiderpartiet 2770 49,67   7226 50,52   -0,85   20 21 -1
FrP Fremskrittspartiet 216 3,87   759 5,31   -1,43   2 2 0
H Høyre 359 6,44   1436 10,04   -3,60   3 4 -1
KrF Kristelig Folkeparti 84 1,51   394 2,75   -1,25   0 1 -1
MdG Miljøpartiet De Grønne 194 3,48   441 3,08   0,40   1 1 0
Pp Pensjonistpartiet 385 6,90   527 3,68   3,22   3 2 1
Rsl Ringsaklista 76 1,36   908 6,35   -4,99   0 3 -3
R Rødt 115 2,06   0 0,00   2,06   1 0 1
Sp Senterpartiet 1157 20,75   1795 12,55   8,20   8 5 3
SV Sosialistisk Venstreparti 166 2,98   358 2,50   0,47   1 1 0
V Venstre 55 0,99   459 3,21   -2,22   0 1 -1
  Sum partifordelte stemmer 5577 100,00   14303 100,00   0,00   39 41 -2
                         

 

Kretsvise resultater

 

Ringsaker kommune totalt

 

  Totalt for kommunen                      
    2019     2015         Mandater
    Stemmer  Prosent   Stemmer Prosent   Endring i %   2019 2015 Endring
Ap Arbeiderpartiet 7182 44,97   7226 50,52   -5,55   18 21 -3
FrP Fremskrittspartiet 670 4,20   759 5,31   -1,11   2 2 0
H Høyre 1154 7,23   1436 10,04   -2,81   3 4 -1
KrF Kristelig Folkeparti 250 1,57   394 2,75   -1,19   0 1 -1
MdG Miljøpartiet De Grønne 555 3,48   441 3,08   0,39   1 1 0
Pp Pensjonistpartiet 777 4,87   527 3,68   1,18   2 2 0
Rsl Ringsaklista 375 2,35   908 6,35   -4,00   1 3 -2
R Rødt 298 1,87   0 0,00   1,87   1 0 1
Sp Senterpartiet 4043 25,31   1795 12,55   12,76   10 5 5
SV Sosialistisk Venstreparti 512 3,21   358 2,50   0,70   1 1 0
V Venstre 155 0,97   459 3,21   -2,24   0 1 -1
  Sum partifordelte stemmer 15971 100,00   14303 100,00   0,00   39 41 -2
                         
                         

 

Valgresultater for Brøttum krets

 

Krets: 01 Brøttum            
                 
    2019   2015   Endring i 
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 304 25,74   430 35,89   -10,15
FrP Fremskrittspartiet 41 3,47   47 3,92   -0,45
H Høyre 73 6,18   84 7,01   -0,83
KrF Kristelig Folkeparti 21 1,78   34 2,84   -1,06
MdG Miljøpartiet De Grønne 65 5,50   53 4,42   1,08
Pp Pensjonistpartiet 58 4,91   32 2,67   2,24
Rsl Ringsaklista 25 2,12   220 18,36   -16,25
Rødt 29 2,46   0 0,00   2,46
Sp Senterpartiet 511 43,27   224 18,70   24,57
SV Sosialistisk Venstreparti 39 3,30   31 2,59   0,71
V Venstre 15 1,27   43 3,59   -2,32
0,00 0,00 1181,00 100,00 0,00 1198,00 100,00 0,00 0,00

 

Valgresultater for Fagerlund krets

Krets: 04 Fagerlund            
                 
    2019   2015   Endring i
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 1234 50,84   1401 56,84   -5,99
FrP Fremskrittspartiet 130 5,36   160 6,49   -1,13
H Høyre 173 7,13   245 9,94   -2,81
KrF Kristelig Folkeparti 46 1,90   80 3,25   -1,35
MdG Miljøpartiet De Grønne 68 2,80   47 1,91   0,90
Pp Pensjonistpartiet 79 3,26   67 2,72   0,54
Rsl Ringsaklista 96 3,96   67 2,72   1,24
R Rødt 37 1,52   0 0,00   1,52
Sp Senterpartiet 486 20,02   273 11,08   8,95
SV Sosialistisk Venstreparti 66 2,72   45 1,83   0,89
V Venstre 12 0,49   80 3,25   -2,75
  Sum partifordelte stemmer 2427 100,00   2465 100,00   0,00

 

Valgresultater for Furnes krets
 

Krets: 06 Furnes            
                 
    2019   2015   Endring i 
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 612 36,32   796 48,74   -12,42
FrP Fremskrittspartiet 67 3,98   73 4,47   -0,49
H Høyre 129 7,66   179 10,96   -3,31
KrF Kristelig Folkeparti 38 2,26   42 2,57   -0,32
MdG Miljøpartiet De Grønne 69 4,09   47 2,88   1,22
Pp Pensjonistpartiet 57 3,38   60 3,67   -0,29
Rsl Ringsaklista 70 4,15   78 4,78   -0,62
Rødt 29 1,72   0 0,00   1,72
Sp Senterpartiet 517 30,68   260 15,92   14,76
SV Sosialistisk Venstreparti 76 4,51   40 2,45   2,06
V Venstre 21 1,25   58 3,55   -2,31
  Sum partifordelte stemmer 1685 100,00   1633 100,00   0,00

Valgresultater for Moelv krets

 

Krets: 02 Moelv            
                 
    2019   2015   Endring i
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 790 37,85   941 42,97   -5,11
FrP Fremskrittspartiet 109 5,22   112 5,11   0,11
H Høyre 207 9,92   274 12,51   -2,59
KrF Kristelig Folkeparti 16 0,77   27 1,23   -0,47
MdG Miljøpartiet De Grønne 85 4,07   76 3,47   0,60
Pp Pensjonistpartiet 111 5,32   63 2,88   2,44
Rsl Ringsaklista 51 2,44   311 14,20   -11,76
R Rødt 37 1,77   0 0,00   1,77
Sp Senterpartiet 586 28,08   227 10,37   17,71
SV Sosialistisk Venstreparti 66 3,16   63 2,88   0,29
V Venstre 29 1,39   96 4,38   -2,99
  Sum partifordelte stemmer 2087 100,00   2190 100,00   0,00


 

Valgresultater for Mørkved krets

Krets: 05 Mørkved            
                 
    2019   2015   Endring i 
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 842 57,47   960 64,73   -7,26
FrP Fremskrittspartiet 45 3,07   73 4,92   -1,85
H Høyre 137 9,35   180 12,14   -2,79
KrF Kristelig Folkeparti 29 1,98   35 2,36   -0,38
MdG Miljøpartiet De Grønne 45 3,07   24 1,62   1,45
Pp Pensjonistpartiet 39 2,66   47 3,17   -0,51
Rsl Ringsaklista 20 1,37   19 1,28   0,08
R Rødt 24 1,64   0 0,00   1,64
Sp Senterpartiet 231 15,77   73 4,92   10,85
SV Sosialistisk Venstreparti 41 2,80   29 1,96   0,84
V Venstre 12 0,82   43 2,90   -2,08
  Sum partifordelte stemmer 1465 100,00   1483 100,00   0,00
                 

 

 

Valgresultater for Nes krets

Krets: 03 Nes              
                 
    2019   2015   Endring i 
  Parti Stemmer Prosent   Stemmer Prosent   %poeng
Ap Arbeiderpartiet 630 40,67   890 47,95   -7,28
FrP Fremskrittspartiet 62 4,00   107 5,77   -1,76
H Høyre 76 4,91   120 6,47   -1,56
KrF Kristelig Folkeparti 16 1,03   48 2,59   -1,55
MdG Miljøpartiet De Grønne 29 1,87   41 2,21   -0,34
Pp Pensjonistpartiet 48 3,10   51 2,75   0,35
Rsl Ringsaklista 37 2,39   59 3,18   -0,79
Rødt 27 1,74   0 0,00   1,74
Sp Senterpartiet 555 35,83   455 24,52   11,31
SV Sosialistisk Venstreparti 58 3,74   46 2,48   1,27
V Venstre 11 0,71   39 2,10   -1,39
  Sum partifordelte stemmer 1549 100,00   1856 100,00   0,00
                 

 

Følg med på lokale valgsendinger hos NRK - valg i Innlandet