Det utføres nå et saneringsarbeid på kommunalt VA-ledningsnett i Moelv. I forbindelse med en planlagt og varslet vannavstenging for enkelte boliger ble flere boliger enn påregnet berørt. Dette ble raskt rettet opp, og vannet er tilbake hos berørte abonnenter.

Det er ikke fare for forurenset vann i området siden VA-ledningsnettet ikke har vært trykkløst.