De som ikke svarer innen fristen, vil få en påminnelse 2. desember med ny frist 5. desember. Meldingen skal kun besvares med målerstanden, så er jobben gjort. 
 

Hvordan skal tallene leses av?

  • Det er fem siffer på tallskiven. Dersom målerstanden starter med 0 eller flere nuller, skal disse droppes.
  • Hvis målerstanden eksempelvis er 00315, svarer du bare 315 på tekstmeldingen om målerstand – slik som du ser på bildet.
  • Svaret på tekstmeldingen skal kun bestå av tallene i målerstanden, og ingenting annet (ingen bokstaver eller tekst).

Ringsaker kommune har om lag 16 000 vannmålere i kommunen. 85 % av disse vil vi nå med SMS-tjenesten, som nå tas i bruk for fjerde året på rad. 
 

Har du ny vannmåler?

Hvis du har skiftet vannmåler siden forrige avlesning, sender du kun inn forbruket på ny vannmåler. Systemet beregner forbruket siden forrige avlesning, både for ny og gammel måler. 

 

Avlesingskort

Papiravlesningskort vil bli sendt til din digitale postkasse og med posten i uke 50/51 til abonnenter som ikke sender inn målerstanden på SMS og til de som har ønsket papirkort. De som ikke har digital postkasse, får papiravlesningskort sendt per post som tidligere. Det samme gjelder de som ikke åpner meldingen i sin digitale postkasse i løpet av noen dager.

Abonnentenes mobilnummer hentes fra Difi kontaktregister, på 1881 eller folkeregisteret. De vi ikke når på SMS, får avlesningskort per post som tidligere. Kun de som benytter papiravlesingskort kan svare med målerstand på web via nettstedet www.leseav.no. De kan også sende inn svarslipp.

 

Les mer om vann og avløp