NVE har sendt ut varsel på gult nivå om flom og jordskredfare for høyereliggende strøk i Sør-Norge og sørlige deler av Trøndelag. Varselet gjelder fra fredag 22. til lørdag 23. mai. 

Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet. I høyfjellet er snøen fortsatt tørr, og faren for sørpeskred lavere. Der vannmetningsgraden i bakken er høy er det fare for jordskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Hold deg oppdatert på varsom.no