Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom. Les mer:

Tilfluktsrom (sivilforsvaret.no)

Varsling av befolkninga (sivilforsvaret.no)

Et oversiktkart over tilfluktsrom finner man her (dsb.no)

Les mer om tilfluktsrom i Ringsaker