Bakgrunnen for arbeidet er å utarbeide en funksjonell verktøykasse som fungerer uavhengig av kanaler. Den skal blant annet kunne brukes på nettsider, i sosiale medier, på brosjyrer, på klær, på teksttunge dokumenter og på det som måtte komme av nye kommunikasjonskanaler. Den visuelle identiteten består av logo, fargepalett, typografi, designelementer, retningslinjer for fotobruk og designprinsipper for layout. 

Den visuelle identiteten skal speile hvem kommunen er, gi en tydelig gjenkjennelseseffekt og skape et helhetlig og konsistent uttrykk i alle kanaler. Med et sett med designelementer og spilleregler for bruk vil den forenkle og effektivisere Ringsaker kommunes kommunikasjonsarbeid i hverdagen.

Et av forslagene til Tank Design er å gjøre noen endringer i kommunevåpenet. Blant annet foreslås det å gjøre elgen mer ikonisk, endre til rundt våpenskjold for å skape bedre balanse og endre skrifttypen i navnetrekket for å modernisere og gi bedre lesbarhet. 

Saken om visuell identitet skal behandles i kommunestyret til høsten. Dersom forslaget blir godkjent vil implementering av ny identitet tas gradvis.