Brumunddal bo- og aktivitetssenter er lokalisert sør i Brumunddal, og gir sykehjems- og dagtilbud tilbud til den søndre delen av Ringsaker kommune. 

Brumunddal bo- og aktivitetssenter består tre avdelinger for langtidsopphold. Avdelingene har fra 26 til 28 plasser. totalt har de omlag 64 årsverk, samt ledere. Senteret har pr i dag 9 dobbeltrom. 

I en fløy ved senteret, finner du enhet for demente. Videre er det her administrasjonen for omsorgsdistrikt Brumunddal er lokalisert.