Våre mål:

  • Foreldre og medarbeidere i barnehager og skoler har kunnskap om hva som fremmer psykisk helse hos barn og unge 
  • Forebygge og tidlig avdekke psykiske vansker hos barn og unge
  • Tverrfaglige tilbud til familier og barnehager/skoler er samordnede og helhetlige

Familiens hus er en modell for organisering av tverrfaglige, helhetlige kommunale tilbud for barn og familier.

Ringsaker kommune var en av pilotkommunene for denne modellen i Norge. I Ringsaker er Familiens hus både en tverrfaglig samarbeidsform og et faktisk hus med familietilbud som er fordelt på kommunens tre helsestasjoner.