Våre mål:

  • Foreldre og medarbeidere i barnehager og skoler har kunnskap om hva som fremmer psykisk helse hos barn og unge 
  • Forebygge og tidlig avdekke psykiske vansker hos barn og unge
  • Tverrfaglige tilbud til familier og barnehager/skoler er samordnede og helhetlige

Familiens hus er en modell for organisering av tverrfaglige, helhetlige kommunale tilbud for barn og familier. Samarbeidsmåten ble utviklet gjennom prosjektet ”Forsøk med familiesentre i Norge 2002 - 2004”. 

Ringsaker kommune var en av pilotkommunene i Norge. I Ringsaker er Familiens hus dels en tverrfaglig samarbeidsform og dels et geografisk sted, fordelt på kommunens tre helsestasjoner.