Hvis det er ønskelig å få godkjent nye innmarksbeitearealer i 2019 bør Landbrukskontoret ha mottatt innmelding innen den 20. juni. Hvis innmarksbeitearealet blir godkjent kan en søke om produksjonstilskudd i inneværende år.

For innmelding og befaring, kontakt Andreas Karlsen, tlf 95 84 51 40, eller Sigrun Sigurjonsdottir, tlf 96 94 20 80.

Det bør også nevnes at det er fortsatt foryngelsesplikt på arealer som benyttes til utmarksbeiter. Skogeier er forpliktet til å forynge avvirket areal senest 3 år etter hogst.

Innmeldingsskjema finner du her.