Ringsaker bo- og aktivitetssenter ligger i Moelv. Sykehjemmet er delt inn i to avdelinger. Avdeling for korttidsplasser har 8 plasser og 9,8 årsverk. Avdeling for langtidsplasser har 44 plasser og 34 årsverk.

Ringsaker bo- og aktivitetssenter base for hjemmetjenesten i omsorgsdistrikt Moelv i tillegg er BPA-ordningen for Ringsaker kommune lokalisert her.