Tømmerli bo- og aktivitetssenter ligger i Brumunddal. 

 
Sykehjemmet består av en langtids- og en korttidsavdeling med totalt 44 plasser, samt et dagsenter. Sykehjemsavdelingene har 38 årsverk samt ledere. 
 
Hjemmebaserte tjenester for omsorgsdistrikt Brumunddal har sin base ved senteret. Tjenesten består av omlag 55 årsverk samt ledere. 
 
Saksbehandlingsteamet for omsorgsdistrikt Brumunddal har kontorer her. 
 
Kommunalmedisinsk senter holder til her med 16 plasser, og sin ledelse.