– På en dag som denne er jo dette temaet veldig sentralt og viktig å løfte frem. Vi vet at folkevalgte av begge kjønn blir hetset på sosiale medier. Men undersøkelser viser også at kvinner ofte er mer utsatt for seksuell trakassering og får mye hets knyttet til kropp og utseende. Vi er avhengige av at folk skal ønske å delta i den offentlige debatten, og det burde være en selvfølge at man skal kunne gjøre det uten å være redd for å bli utsatt for hets i sosiale medier, mener Ihle Steen.

Felles ansvar

Etter 24 år som lokalpolitiker, hvorav 20 i lederposisjon, har hun gjort seg noen erfaringer fra ordskiftet både i lokalpolitikken og på andre arenaer.

– Alle har et felles ansvar for å skape et raust og godt debattklima. Man kan gjerne diskutere så busta flyr, men man må alltid passe på å skille sak og person. Det er kjempespennende og artig med gode politiske diskusjoner, så lenge det ikke handler om person, understreker hun.

Unødvendig belastning

Hun gir også uttrykk for at hun har fått høyere tåleevne for negative kommentarer etter hvert.

– Med min fartstid har jeg nok utviklet en tykkere rustning som gjør at mer preller av enn det gjorde de første åra. Men egentlig skulle ikke det være nødvendig, synes jeg. Man skal ikke måtte tåle hets og trakassering bare fordi man deltar aktivt i det offentlige ordskiftet. Kommunestyret skal speile samfunnet, vi må kunne delta som de vi er, mener hun.

Den erfarne politikeren er opptatt av at ferske politikere som tar steget inn i lokalpolitikken blir møtt med raushet og respekt. 

– Til høsten går vi inn i en fase der et nytt kommunestyre skal etablere seg, og der også mange nye politikere skal inn i den offentlige debatten. Det er viktig at de får gode arbeidsvilkår slik at de kan trives i rollen og bidra videre til den positive utviklingen av Ringsaker, sier ordfører Anita Ihle Steen.